Servicii oferite

1. Evaluarea economico- financiară, managerială- administrativă, a propunerilor investiţionale

 

2. Identificarea surselor de finanţare, analiza alternativelor de investiţii

 

3. Analiza eligibilităţii organizaţiei prin prisma unui program de finanţare

 

4. Realizarea documentaţiei necesare obţinerii finanţării:

- Scrierea cererii de finantare

- Studii de fezabilitate

- Plan de afaceri

- Memoriu justificativ

- Analize SWOT

- Strategii de marketing

- Analize cost-beneficiu

- Efectuarea proiecțiilor financiare și economice într-o manieră realistă și justă

- Identificarea și pregătirea documentelor anexate la cererea de finanțare

- Menținerea relației cu autoritățile de management pe perioada evaluării proiectului

- Audit financiar

 

5. Susţinerea dosarului de finanţare

 

6. Asistenţă pentru obţinerea surselor proprii, de cofinanţare a proiectului

 

7. Asistență privind întocmirea dosarelor de achiziții (servicii/bunuri/lucrari);

 

8. Întocmirea dosarelor de licitaţie, organizarea procedurilor de contractare, consultanţă pentru derularea procedurilor de achiziţie

 

9. Consultanta privind intocmirea dosarelor de cerere de plata pentru recuperarea banilor investiti

 

10. Asistenţă pe durata întregului proces de finanţare şi implementare a proiectului.

Alte servicii conexe oferite prin partenerii nostrii:

 – servicii de audit financiar;

- servicii de proiectare – arhitectura

- servicii juridice